Saith cam syml i ddiogelu’ch data

Mae Technoleg ac yn enwedig diogelwch  technoleg wedi cael cryn dipyn o sylw yn ddiweddar. Mae’r ymosodiad seiber â effeithiodd ar Fyrddau Iechyd ar draws y DU ynghyd â’r broblem â gafodd British Airways wedi tanlinellu pa mor agored yw systemau TG er mor soffistigedig ŷ’n nhw. Mae maint yr ymosodiadau hyn, wrth gwrs, wedi … Continued

Award winner!

Telemat has received the award for best Technology company at the Carmarthenshire Business Awards this year. The award is to showcase the county’s leading technology based companies including telecommunications businesses, IT support and IT services. Carmarthenshire can boast a number of great technology companies that innovate and provide high quality services to clients across the … Continued

Technoleg Ym Myd Y Gyfraith – Sut Mae’n Effeithio Arnoch Chi?

10 o dueddiadau technolegol ym myd y gyfraith. Mae yna nifer o dueddiadau nodedig a allai erydu’r traddodiad cyfreithiol o fewn y farchnad. Rydym wedi casglu nifer o rhagolygon ac arsylwadau o amryw o ffynonellau ar y newidiadau technolegol sy’n digwydd yn y Proffesiwn Cyfreithiol. Oriawr Apple Bydd Oriawr Apple  yn parhau i ennill poblogrwydd … Continued

2 x Technegydd TG

Rydym yn edrych i gyflogi unigolion brwdfrydig i lenwi’r swyddi canlynol. 2 x Technegydd TG tua £20-25k: Darparu gwasanaethau TG i gleientiaid busnes Telemat ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru. Bydd y swydd yn gofyn am wybodaeth ymarferol dda am gyfrifiaduron pen desg, gliniaduron, perifferolion, rhwydweithio, systemau di-wifr, gweinyddwyr ac ati.

Effaith Technoleg Ar Y Sector Twristiaeth

I lawer o bobl mae cael mynediad i wasanaeth diwifr yn holl bwysig i sicrhau profiad hwylus drwy gydol eu hymweliad. Rhagwelir cynnydd ym mherchnogaeth ffonau clyfar ar draws y byd i groesi 2 biliwn erbyn 2016. O ganlyniad i hyn mae gwasanaeth diwifr am ddim wedi dod yn gwbl angenrheidiol ar gyfer teithwyr busnes … Continued

Yr hen a’r newydd yn denu ymwelwyr i Ddyffryn Tawe

Mae bythynnod gwyliau hunanarlwyo ar ystad  hanesyddol Plas Cilybebyll yn eistedd yn nhreflan hynafol Cilybebyll ger Pontardawe – man, yn ôl yr hanes, lle bu’r Rhufeiniaid Castell-nedd yn treulio eu hamser hamdden. Wrth gamu ymlaen rhyw 1,600 o flynyddoedd, mae ymwelwyr i’r bythynnod gwyliau yng Nghwm Tawe yn medru  crwydro dros gan erw o dir … Continued

Windows 10 Whats New

In summary Windows 10 is a dramatic improvement over Windows 8. It works as single, unified operating system rather than two operating systems poorly bolted together. It changes its interface depending on whether you’re on a tablet or a traditional PC, and runs well on both. Cortana, despite some shortcomings, is a very worthwhile addition, … Continued

Dweud ffarwel i Windows 2003

Mae technoleg wedi gwneud camau mawr dros y blynyddoedd diwethaf.  O’r herwydd, mae nifer fawr o bobol yn dibynnu ar dechnoleg yn eu bywydau bob dydd ar gyfer gwaith a chymdeithasu.  Wrth i dechnoleg wella, mae angen hefyd i’r sustemau gweithredu i wella. Ar y 14 o Orffennaf 2015,  daeth cefnogaeth Microsoft ar gyfer Windows … Continued

Arbenigedd unigryw cwmni gwledig yn ennill contract dros Gymru gyfan

Yn ddiweddar mae Telemat, sef tîm arbenigol Antur Teifi ym maes TG, wedi ennill contract i ddarparu cymorth TG i bob un o Aelodau’r Cynulliad yng Nghymru. Bydd tîm Telemat yn cynorthwyo Adran TG y Cynulliad Cenedlaethol drwy ddarparu cymorth yn y fan a’r lle i ymdrin â’r offer TG a ddefnyddir gan y staff … Continued