IT Services

Datrysiadau Gwasanaeth TG

Tîm o ymgynghorwyr a thechnegwyr TG yw Telemat wedi’u hymrwymo i gadw eich busnes yn weithredol ac yn ddiogel.

Pa gymorth bynnag sydd ei angen ar eich busnes i barhau i redeg yn ddirwystr, gall y tîm eich helpu.

Gall ein harbenigwyr TG adnabod eich anghenion penodol a chynnig y datrysiad gorau i chi.

O weinyddion a rhwydweithiau, hyd at feddalwedd a’r Cwmwl, mae gennym arbenigwyr ardystiedig gallwch ymddiried ynddynt i roi cyngor synhwyrol ac onest i chi.

Sicrhewch fod eich prosiectau TG yn cadw at eich amcanion busnes.

Siaradwch ag un o’n harbenigwyr. Byddwn yn cydweithio â chi i sicrhau bod eich prosiectau TG yn mynd rhagddynt yn hwylus ac yn cyflawni eich gofynion yn llawn.

Sicrhewch fod eich prosiectau TG yn cadw at eich amcanion busnes.

Siaradwch ag un o’n harbenigwyr. Byddwn yn cydweithio â chi i sicrhau bod eich prosiectau TG yn mynd rhagddynt yn hwylus ac yn cyflawni eich gofynion yn llawn.