IT Security

Diogelwch TG Telemat

Gallwn helpu cwsmeriaid ennill Ardystiad Cyber Essentials

Ers nifer o flynyddoedd bellach mae bygythiadau seibrddiogelwch ar gynnydd. Mae hacwyr a throseddwyr eraill yn targedu busnesau o bob maint.

Mae data mewn perygl cynyddol o gael ei hacio, ei ddwyn neu ei ddinistrio. Mae busnesau o bob maint yn cael eu targedu gan droseddwyr. Canfu arolwg yn 2020 fod 51% o sefydliadau wedi’u taro gan ymosodiadau gwystl-feddalwedd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Gall effaith toriad diogelwch fod yn drychinebus: gall atal mynediad at eich systemau a’ch data, arwain at gostau ariannol mawr yn ogystal â pheryglu enw da eich busnes. Felly, mae cymryd camau i ddiogelu systemau TG a data’n hanfodol

Gallwn eich helpu i gadw eich systemau a’ch data’n ddiogel.

Dechreuwch drwy gwblhau’r arolwg diogelwch i adnabod unrhyw broblemau ac i nodi datrysiadau posib.

Mynnwch archwiliad diogelwch AM DDIM

Gall toriadau seibrddiogelwch arwain at gostau ariannol mawr ac anrhefn llwyr

Sicrhewch nad yw eich busnes mewn perygl. Mynnwch archwiliad diogelwch AM DDIM.

Mynnwch archwiliad diogelwch AM DDIM

Gall toriadau seibrddiogelwch arwain at gostau ariannol mawr ac anrhefn llwyr

Sicrhewch nad yw eich busnes mewn perygl. Mynnwch archwiliad diogelwch AM DDIM.