Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Os oes angen cymorth TG neu gefnogaeth technegol arnoch, mae Telemat yn barod i helpu.

Os ydych eisoes yn gwsmer gallwch mewngofnodi i’r safle cymorth am gefnogaeth a newyddion.

Manylion cyswllt:

ymholiad@telemat.co.uk
01239 712345

Where we are:

Cefnogaeth TG Telemat , Y Ganolfan Telematig, Parc Busnes, Aberarad, Castellnewydd Emlyn. Sir Gâr, SA38 9DB