Gall y defnydd o bapur arafu eich busnes.

Defnyddiwch feddalwedd i leihau’r defnydd o bapur, amser a chostau.

Gwnewch Safiad. Rhowch bolisi ar waith i sicrhau eich bod chi a’ch staff yn glynu wrtho.

Gwnewch ddatganiad cryf am bolisi amgylcheddol y cwmni a’i arddangos yn y dderbynfa i bawb ei weld.

Anogwch staff i beidio â defnyddio argraffydd oni bai ei fod yn gwbl angenrheidiol.

Defnyddiwch gyfriflenni ariannol digidol ac ebostiwch eich gwaith papur. 

Anogwch ailgylchu a’i wneud yn rhan allweddol o bolisi’r cwmni.

Marchnata di-bapur – edrychwch ar y posibiliadau o farchnata trwy ebyst a’r cyfryngau cymdeithasol.

Ystyriwch feddalwedd llofnod electronig!

Siaradwch â Telemat nawr am sut gall Microsoft 365 a meddalwedd eraill leihau’r defnydd o bapur.