Pam bod angen gweinyddion?

Mae gosod gweinydd yn fantais am ei fod yn amddiffyn eich systemau rhag digwyddiadau niweidiol allai effeithio ar eich ffeiliau.

Y 5 prif reswm dros osod gweinydd yw i:

ychwanegu at ddiogelwch ffeiliau a rhwydweithiau.

· gynyddu dibynadwyedd.

· storio data yn ganolog a rhannu adnoddau.

· reoli firysau.

· greu copi canolog wrth gefn.