Amdanom Ni

Telemat – Amdanom Ni

Blaenoriaeth Tîm Desg Gymorth Telemat yw cynnig gwasanaeth cwsmer o’r safon uchaf. Rydym yn datrys 94% o alwadau o fewn 1 awr.

Rydym wedi darparu cefnogaeth a chyflawni gwasanaethau TG i fusnesau ar draws Cymru ers dros 20 mlynedd. Mae nifer fawr o’n cwsmeriaid heddiw yn gwsmeriaid ers y cychwyn cyntaf

Mae ein cleientiaid yn amrywio o fusnesau sy’n dechrau i fusnesau sydd wedi’u hen sefydlu, o elusennau i’r sector cyhoeddus. Rydym yn cynnig ystod llawn o gefnogaeth TG am brisiau rhesymol i ateb eich gofynion a’ch cyllideb chi.

Pa help bynnag sydd ei angen ar eich busnes i sicrhau effeithlonrwydd eich systemau TG – gallwn helpu

Rydym yn siarad eich iaith

Rydym yn cynnig ein gwasanaethau trwy’r Gymraeg a’r Saesneg. Felly, gallwch drafod eich gofynion yn yr iaith o’ch dewis.

Mae gan ein technegwyr brofiad helaeth o gynllunio a gosod rhwydweithiau a gweinyddion yn ogystal â phrofiad o wasanaethau’r Cwmwl gan gynnwys mudo i’r Cwmwl.

Gyda help Telemat, ry’ ni wedi sicrhau Tystysgrif Cyber Essentials. Wrth fedru arddangos y logo ry’n ni’n dangos i’n cleientiaid ein hymrwymiad i gadw eu data yn gwbl ddiogel.

Micropharm, Ian Cameron, Prif Weithredwr

Gadewch i ni eich helpu chi.

Mae ein harbenigwyr cyfeillgar wrth eu bodd yn datrys problemau TG!

Beth bynnag yw eich anghenion TG, ffoniwch 01239 712345. Byddwn yn barod i’ch helpu.