Telemat’n Cefnogi Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol

I Stacie Hopley, 16 oed o Rhydargaeau a Rhys Jones, 20 oed o Drefach, Llanybydder, roedd y syniad o barhâu a’u haddysg tra’n ennill cyflog yn un deniadol iawn. Felly, pan hysbysebwyd y cyfle i gyflogi dau brentis ddigidol trwy Antur Teifi, fe wnaethon nhw neidio ar y cyfle i gymryd rhan. Y rôl oedd … Continued

Saith cam syml i ddiogelu’ch data

Mae Technoleg ac yn enwedig diogelwch  technoleg wedi cael cryn dipyn o sylw yn ddiweddar. Mae’r ymosodiad seiber â effeithiodd ar Fyrddau Iechyd ar draws y DU ynghyd â’r broblem â gafodd British Airways wedi tanlinellu pa mor agored yw systemau TG er mor soffistigedig ŷ’n nhw. Mae maint yr ymosodiadau hyn, wrth gwrs, wedi … Continued

Award winner!

Telemat has received the award for best Technology company at the Carmarthenshire Business Awards this year. The award is to showcase the county’s leading technology based companies including telecommunications businesses, IT support and IT services. Carmarthenshire can boast a number of great technology companies that innovate and provide high quality services to clients across the … Continued

Technoleg Ym Myd Y Gyfraith – Sut Mae’n Effeithio Arnoch Chi?

10 o dueddiadau technolegol ym myd y gyfraith. Mae yna nifer o dueddiadau nodedig a allai erydu’r traddodiad cyfreithiol o fewn y farchnad. Rydym wedi casglu nifer o rhagolygon ac arsylwadau o amryw o ffynonellau ar y newidiadau technolegol sy’n digwydd yn y Proffesiwn Cyfreithiol. Oriawr Apple Bydd Oriawr Apple  yn parhau i ennill poblogrwydd … Continued

Telemat yn Defnyddio Di-Wifr I Roi Hwb Fusnesau

Mae Cwmni Telemat TG yng Nghastellnewydd Emlyn wedi bod yn gweithio’n agos iawn gydag un dref yng nghanolbarth Cymru’n ddiweddar yn gosod pwyntiau cyhoeddus ar gyfer darparu gwasanaeth di-wifr rhad-ac-am-ddim yn y dref fel rhan o gynllun adfywio economaidd y dref. Mae Adroddiad Stryd Fawr Digidol 2020 yn nodi fod busnesau lleol a masnachwyr annibynnol … Continued

2 x Technegydd TG

Rydym yn edrych i gyflogi unigolion brwdfrydig i lenwi’r swyddi canlynol. 2 x Technegydd TG tua £20-25k: Darparu gwasanaethau TG i gleientiaid busnes Telemat ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru. Bydd y swydd yn gofyn am wybodaeth ymarferol dda am gyfrifiaduron pen desg, gliniaduron, perifferolion, rhwydweithio, systemau di-wifr, gweinyddwyr ac ati.

Effaith Technoleg Ar Y Sector Twristiaeth

I lawer o bobl mae cael mynediad i wasanaeth diwifr yn holl bwysig i sicrhau profiad hwylus drwy gydol eu hymweliad. Rhagwelir cynnydd ym mherchnogaeth ffonau clyfar ar draws y byd i groesi 2 biliwn erbyn 2016. O ganlyniad i hyn mae gwasanaeth diwifr am ddim wedi dod yn gwbl angenrheidiol ar gyfer teithwyr busnes … Continued

Yr hen a’r newydd yn denu ymwelwyr i Ddyffryn Tawe

Mae bythynnod gwyliau hunanarlwyo ar ystad  hanesyddol Plas Cilybebyll yn eistedd yn nhreflan hynafol Cilybebyll ger Pontardawe – man, yn ôl yr hanes, lle bu’r Rhufeiniaid Castell-nedd yn treulio eu hamser hamdden. Wrth gamu ymlaen rhyw 1,600 o flynyddoedd, mae ymwelwyr i’r bythynnod gwyliau yng Nghwm Tawe yn medru  crwydro dros gan erw o dir … Continued

Rhowch eich busnes ar flaen y gad.

Mae Band Eang Cyflym ar flaen tafod pawb. Ond beth yw e?  A sut y gall Band Eang Cyflym helpu eich busnes? Creu cysylltiadau yw prif bwrpas busnes.  Gall Band Eang Cyflym agor drysau i gyfleoedd newydd a chynnig syniadau ar sut i gysylltu â chwsmeriaid newydd.  Mae’n galluogi busnesau i fabwysiadu technolegau  newydd a … Continued