Yn osgoi jargon wrth drafod technoleg

Beth yn union mae hynny’n ei olygu...

Arbenigwr TG arferol

"Mae nam ar y cerdyn graffeg PCI ar eich mamfwrdd. Rydym wedi cynnal prawf diagnostig ac wedi dod i'r casgliad y bydd angen i dechnegydd osod addaswr newydd."

"Mae eich sgrin ddim yn gweithio oherwydd bod rhywbeth o'i le ar un darn pwysig. Fe wnawn ni anfon rhywun draw i'w drwsio."

Arbenigwr TG Telemat

Siaradwch â rhywun sy'n siarad yr un iaith â chi:

Ffoniwch ni ar 01239 712345

YDYCH CHI'N GWASTRAFFU AMSER YN CEISIO CAEL EICH TG I WEITHIO?

BETH AM ARBED AMSER , STRAEN AC ARIAN?

Gall Telemat helpu i ddatrys eich holl broblemau TG , gan wneud yn siŵr bod eich systemau'n ddibynadwy ac yn ddiogel, er mwyn i chi allu bwrw ymlaen â'ch busnes.

Ffoniwch ni nawr i gael help

YW EICH CYSYLLTIAD Â'R RHYNGRWYD YN EICH GWYLLTIO?

GALLWN NI EICH HELPU I GAEL CYSYLLTIAD CYFLYMACH Â'R RHYNGRWYD

P'un a ydych mewn tref neu mewn ardal wledig, rydym yn arbenigwyr ar ddarparu gwahanol atebion i broblemau ac rydym yn addo y gallwn ddatrys eich problemau band eang.

Cliciwch yma i ddarganfod sut mae cael band eang sy'n well

CYNGOR AC ARWEINIAD

Mae'n holl dechnegwyr yn siarad CymraegGall Telemat roi'r holl gymorth y mae ei angen arnoch i ddatrys eich problemau TG. Siaradwch ag aelod o'n tîm cyfeillgar neu darllenwch ein canllawiau defnyddiol.

Ffoniwch ni i gael help | Darllenwch ein canllawiau