Hafan

CEFNOGAETH TG TELEMAT

Tîm profiadol o arbenigwyr TG.

Gallwch ymddiried yn ein tîm o arbenigwyr TG i gyflawni gwasanaeth hyblyg, dwyieithog dros y ffôn, ar ebost neu ar leoliad.

Di-Wifr

Wedi cael llond bol ar gysylltiad annibynadwy?

Mynnwch signal Di-Wifr cyflym, gwydn yn eich adeilad neu dref.

Ymgynghoriad a dyfnbris am ddim

Cytundebau Cefnogaeth TG

Arbedwch ar amser segur gyda chefnogaeth TG fforddiadwy – ar yr union adeg sydd ei hangen.

Dewis o becynnau ar gyfer pob math o fusnes.

Ein pecynnau

Microsoft 365

(Office 365 gynt)

Gallwch weithio’n fwy effeithiol gydag ebost diogel a hyblyg ac apiau sy’n gweithio’n ddi-dor ar, a thu hwnt, i’ch safle.

Darganfod mwy. Gofynnwch am ein cynnig Elusennau am Ddim

Cael Help
Astudiaeth Achos: Darllenwch sut mae Aberteifi wedi ymgysylltu ag ymwelwyr trwy Ddi-Wifr i Drefi

Di-Wifr i Drefi a LoRaWan

Mae ein datrysiadau yn rhoi cysylltedd hanfodol i chi ar draws eich cymuned fusnes.

Gall ein cefnogaeth LoRaWan ddatrys problemau gweithredol a rheolaeth trefi.

Darganfyddwch sut mae rhoi hwb i nifer yr ymwelwyr â’r stryd fawr a chynyddu refeniw.

Case Study: Y Senedd – Ers 7 mlynedd bellach, tîm Telemat yw peirianwyr maes TG aelodau’r Senedd

Cytundebau Cefnogaeth TG

Arbedwch ar amser segur gyda chymorth TG fforddiadwy – ar yr union adeg sydd ei hangen.

Rydym yn cynnig dewis o becynnau ar gyfer pob math o fusnesau gan gynnwys:

· Cefnogaeth ddiderfyn

· Cefnogaeth o bell

· Cefnogaeth Dalu wrth Fynd

Astudiaeth Achos: Llwyddodd Telemat i sicrhau bod tîm Busnes Cymru yn gweithio gartref o fewn 48 awr

Cefnogaeth TG O Bell

P’un a ydych chi’n gweithio o gartref neu’n teithio o le i le mae gan Telemat amrywiaeth o opsiynau fydd yn sicrhau eich bod yn medru cadw mewn cysylltiad â’ch swyddfa a’ch tîm.

O Ddatrysiadau Rheoli Gweithwyr i VPNs, gallwn gynllunio’r datrysiad gorau i gadw’ch tîm yn ddiogel ac yn gynhyrchiol.

Microsoft 365 (Office 365 gynt)

Ble bynnag ydych chi ac ar ba bynnag ddyfais rydych chi’n dymuno ei defnyddio sicrhewch yr ebost gorau sydd ar gael ac apiau Microsoft 365 pwerus.

Darganfyddwch sut y gallwch gael mynediad at eich ffeiliau unrhyw le unrhyw bryd, cysylltu â’ch tîm yn ddirwystr a pharhau â’ch gwaith o’r un man ac ar unrhyw ddyfais arall.

Seibrddiogelwch ac Ymgynghoriad TG

Cadwch eich busnes yn ddiogel rhag fygythiadau seibr gyda chefnogaeth a chyngor arbenigol.

Gallwn eich diogelu rhag ymdrechion gwe-rwydo, gynnal profion i sicrhau bod eich rhwydwaith yn ddiogel a thrwy’r rhaglen Cyber Essentials gallwn ddangos i’ch cwsmeriaid bod eu data yn ddiogel yn eich dwylo chi.

Astudiaeth Achos: Defnyddiodd Maes Carafanau Aberllydan WiFi i drawsnewid profiad eu gwesteion

Di-Wfir i Fusnes

Mynnwch rwydwaith Di-Wifr cyflym a gwydn ar gyfer eich busnes. Rydym yn cynnig datrysiadau ar gyfer pob math o fusnesau – a phob datrysiad wedi’i gynllunio ar gyfer sicrhau cyswllt cyflym a diogel i’r we.- all designed to deliver fast internet for you and your customers safely.Mae ein cwsmeriaid yn gweithio ym meysydd:

Lletygarwch

· Twristiaeth

· Treftadaeth

· Gofal

· Amaeth

Rhesymau dros ddefnyddio Cefnogaeth TG Telemat

Cefnogaeth TG yn eich iaith chi

Boed yn Gymraeg neu Saesneg, drwy e-bost neu dros y ffôn – mae’n hawdd cyfathrebu â’r tîm.

Pan fyddwch chi’n barod i siarad â Telemat bydd Telemat yn barod i siarad â chi!

Mae 94% o broblemau’n cael eu datrys heb ymweliad â’r safle

Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw hi i’ch tîm barhau i weithio’n effeithiol.

Mae ein Tîm Desg Gymorth yn gweithio’n galed i ddatrys problemau ein cwsmeriaid yn gyflym heb oedi wrth ymweld â safleoedd.

Cyngor synhwyrol ac onest.

Rydym yn ymwybodol na fydd yr un system yn addas ar gyfer pob busnes. Felly, ni fyddwn yn eich cynghori i brynu datrysiad anaddas i’ch gofynion chi.

Rydym yn addo rhoi cyngor gonest am yr opsiynau gorau ar gyfer eich busnes chi.