WiFi

WiFi ar gyfer busnesau a threfi

Mae’n ffaith bod busnesau sy’n cynnig mynediad WiFi yn profi gwerthiannau uwch a boddhad cwsmeriaid.

Mae ein datrysiadau WiFi arobryn yn caniatáu staff a chwsmeriaid

Mae cysylltedd rhyngrwyd wedi dod yn ofyniad sylfaenol

i gael mynediad hawdd i’r Rhyngrwyd, heb beryglu eich diogelwch.

Gwnewch y mwyaf o’ch WiFi

Darganfyddwch sut i wneud y gorau o rwydwaith WiFi eich busnes gyda’n Dosbarth Meistr Marchnata Wi-Fi.

Eisiau gwybod mwy? Siaradwch ag arbenigwr ar 01239 712 345

Lletygarwch

Angen rhwydwaith WiFi perfformiad uchel ar gyfer eich cwsmeriaid yn ogystal â’ch busnes. Gallwn ni helpu.

WiFi fferm

Rydyn ni wedi gosod rhwydweithiau WiFi mewn ffermydd o bob maint ledled Cymru i helpu ffermwyr i weithio’n fwy effeithlon.

Atebion IoT

Caniatáu i ddyfeisiau gael mynediad i’r Rhyngrwyd yn ddiogel. Byddwn yn helpu i sicrhau bod eich rhwydwaith yn ddiogel a gallwn hyd yn oed eich helpu i sefydlu dyfeisiau.

Gwnewch y mwyaf o’ch WiFi

Darganfyddwch sut i wneud y gorau o rwydwaith WiFi eich busnes gyda’n Dosbarth Meistr Marchnata WiFi.

Eisiau gwybod mwy? Siaradwch ag arbenigwr ar 01239 712 345