Telemat’n Cefnogi Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol

I Stacie Hopley, 16 oed o Rhydargaeau a Rhys Jones, 20 oed o Drefach, Llanybydder, roedd y syniad o barhâu a’u haddysg tra’n ennill cyflog yn un deniadol iawn. Felly, pan hysbysebwyd y cyfle i gyflogi dau brentis ddigidol trwy Antur Teifi, fe wnaethon nhw neidio ar y cyfle i gymryd rhan. Y rôl oedd … Continued

Saith cam syml i ddiogelu’ch data

Mae Technoleg ac yn enwedig diogelwch  technoleg wedi cael cryn dipyn o sylw yn ddiweddar. Mae’r ymosodiad seiber â effeithiodd ar Fyrddau Iechyd ar draws y DU ynghyd â’r broblem â gafodd British Airways wedi tanlinellu pa mor agored yw systemau TG er mor soffistigedig ŷ’n nhw. Mae maint yr ymosodiadau hyn, wrth gwrs, wedi … Continued

Award winner!

Telemat has received the award for best Technology company at the Carmarthenshire Business Awards this year. The award is to showcase the county’s leading technology based companies including telecommunications businesses, IT support and IT services. Carmarthenshire can boast a number of great technology companies that innovate and provide high quality services to clients across the … Continued