Mae rhwystredigaethau a achosir gan dechnoleg yn gyffredin iawn yn y gweithle.

Mae nifer fawr o weithwyr yn defnyddio cyfrifiaduron am oriau hir yn ddyddiol. Felly mae defnyddio systemau sydd wedi dyddio, yn araf, neu sydd â mân broblemau niferus yn medru traethu ar amynedd y gorau o’ch gweithwyr!

Yn ogystal â cholli cymhelliant, gall systemau araf arwain at gynhyrchiant îs gan weithwyr sydd, yn ei dro, yn arwain at golled refeniw.

Cadwch eich gweithwyr yn hapus ac yn gynhyrchiol – gofynnwch am adolygiad TG

Keep your employees more IT efficient and happy – ask a Telemat adviser about an IT review.