Aled yn mwynhau manteision band eang symudol

I Aled Rees, mae colli amser yn golygu colli arian, a gan mai ffermwr ydyw byddai’n siŵr o ddadlau nad oes ganddo ddigon o’r naill na’r llall! Fodd bynnag, mae’n cyfaddef bod angen iddo wneud y gorau o’r hyn sydd ganddo ac, er mwyn bod yn gystadleuol, bod angen iddo allu cael gafael ar wybodaeth … Continued

Lansio astudiaeth band eang 3G Ceredigion

Yr wythnos hon lansiwyd y prosiect cymorth band eang symudol, a grëwyd ar y cyd gan dîm Cynnal y Cardi Cyngor Sir Ceredigion, THREE (y darparwr rhwydwaith ar gyfer dyfeisiau symudol) a gwasanaeth cymorth TG Telemat. Cafodd cyfranogwyr o bob cwr o Geredigion, nad oes modd iddynt gael band eang digonol drwy eu llinell ffôn, … Continued

Y defnydd o’r rhyngrwyd yn parhau i gynyddu

Mae UKOM, sef y sefydliad sy’n mesur cynulleidfaoedd ar-lein yn y DU, wedi llunio ei ffigurau ar gyfer y defnydd a wnaeth pobl Prydain o’r rhyngrwyd yn ystod mis Ebrill 2010, gan eu cymharu â’r ffigurau ar gyfer mis Ebrill 2007. Y prif ganfyddiad yw bod pobl Prydain erbyn hyn yn treulio 65% yn fwy o … Continued

Telemat yn ennill Nod Ymddiriedaeth o fri

Ymddiriedaeth yn ffactor allweddol yng nghynlluniau cwmni TG o Sir Gâr ar gyfer tyfu Yn ddiweddar, enillodd cwmni gwasanaethau TG o Gastellnewydd Emlyn Nod Ymddiriedaeth o fri i Fusnesau TG yn rhan o’i gynlluniau ar gyfer tyfu yn 2013. Mae Telemat yn is-gwmni y mae Menter Gymdeithasol Antur Teifi yn berchen yn llwyr arno. Mae’r … Continued

Cynnydd o 300% mewn achosion o ddwyn hunaniaeth

Cynnydd o 300% mewn achosion o ddwyn hunaniaeth ar-lein o gymharu â 2010 Yn ôl y cwmni gwirio credyd, Experian, cafodd 12 miliwn o ddarnau o wybodaeth bersonol eu cyfnewid ar-lein gan dwyllwyr yn ystod chwarter cyntaf 2012, sy’n gynnydd o 300% ers 2010. Yn ôl y BBC, dywedodd Experian nad oedd llawer o bobl … Continued