Rydym wedi gweithio gyda llawer o sefydliadau sy’n amrywio o fusnesau bach a mawr i elusennau a’r sector cyhoeddus. Gallwn ddarparu pecyn cyflawn o gymorth technegol ym maes TG am brisiau rhesymol, sy’n addas i anghenion a chyllideb eich busnes.

Dyma ddetholiad o’r cleientiaid rydym wedi gweithio gyda nhw:

A selection of Telemat's Clients

Gadewch i ni weld sut y gallwn wneud eich busnes yn fwy effeithlon. Ffoniwch ni ar 01239 712345 neu ebostiwch enquiries@telemat.co.uk