Photograph of Telemat head officeRydym wedi bod yn darparu cymorth TG a gwasanaethau cysylltiedig i fusnesau ledled Cymru ers dros 18 mlynedd. Rydym yn falch o’r ffaith bod llawer o’n cwsmeriaid wedi bod gyda ni ers y dechrau. Mae ein cleientiaid yn amrywio o fusnesau sydd newydd ddechrau a busnesau mawr sydd wedi ennill eu plwyf i elusennau a’r sector cyhoeddus, a gallwn ddarparu pecyn cyflawn o gymorth technegol ym maes TG am brisiau rhesymol, sy’n addas i anghenion a chyllideb eich busnes.

 

Yn siarad yr un iaith â chi

Rydym yn falch o allu cynnig gwasanaeth sy’n gwbl ddwyieithog. Mae’n bwysig i ni bod ein cwsmeriaid yn cael y cyfle i drafod eu gofynion yn eu dewis iaith. Mae gan ein technegwyr dwyieithog, medrus brofiad helaeth o gynllunio a gweithredu gwahanol fathau o seilwaith rhwydwaith a gweinydd, yn ogystal â phrofiad o weithredu technolegau’n ymwneud â’r Cwmwl ac o symud i ddefnyddio’r Cwmwl.

https://www.telemat.co.uk/wp-content/uploads/2014/11/Untitled-7.jpg

 

“Mae Telemat yn gallu darparu gwasanaeth cwbl ddwyieithog, sy’n hanfodol i’n mudiad ni.”

Tegwen Morris, Merched y Wawr

 

Yn cynnig cysylltiad personol

Byddwch yn ymwneud â’r un bobl drwy gydol y broses – o’r adeg pan fyddwch yn ein ffonio gyntaf i’r adeg pan fyddwch yn ein defnyddio i gael cymorth TG.

Mae pob aelod o’r tîm yn gyfarwydd ag agweddau technegol systemau gweithredu Microsoft, systemau ffonau clyfar, y rhan fwyaf o raglenni bwrdd gwaith a thechnolegau eraill megis cyfrifiaduron llechen, peiriannau argraffu a dyfeisiau perifferol eraill. Mae pob aelod o staff yn ymgymryd â datblygiad parhaus yn rhan o raglen ddysgu a datblygu’r cwmni, ac maent yn cael arfarniadau blynyddol a chynlluniau hyfforddiant yn unol â nodau’r cwmni.

Rydym am fod yn rhan o’ch tîm.

 

Yn cynnig gwasanaeth dibynadwy

Yn 2013 cafodd achrediad o fri ei ddyfarnu i ni, sef Nod Ymddiriedaeth CompTIA i Fusnesau TG, am ansawdd ein gwasanaeth a’n cynlluniau ar gyfer tyfu. Dim ond pum cwmni yng Nghymru a gafodd y gydnabyddiaeth hon yn ystod 2013.

https://www.telemat.co.uk/wp-content/uploads/2014/11/Untitled-4.jpg

 

“Rydym yn dibynnu’n llwyr ar rwydwaith cyfrifiadurol dibynadwy ac ar gael ymateb cyflym i unrhyw broblemau a all godi’n sydyn. Dyna’r union beth rydych yn ei gael gan Telemat.”

Graham Perkins, PMR Ltd.

 

Gadewch i ni eich helpu. Ffoniwch ni ar 01239 712345 neu ebostiwch enquiries@telemat.co.uk