Cymorth TG i fusnesau

Yn Telemat rydym yn darparu’r cymorth TG y mae ei angen ar eich busnes. Rydym yn barod i ddarparu gwasanaeth sydd wedi’i deilwra er mwyn creu pecyn o gymorth TG sy’n addas i’ch busnes – p’un a oes arnoch angen cymorth diderfyn sy’n seiliedig ar ymateb cyflym neu gymorth syml, talu wrth fynd er mwyn datrys unrhyw broblemau annisgwyl a all godi.

 
[ws_table id=”6″]
 

Ein haddewid o ran cymorth

Rydym yn addo:

  • Darparu cyngor diduedd a gonest ynghylch eich gofynion – os nad oes angen rhywbeth arnoch, ni fydd Telemat yn ei werthu i chi.
  • Ymateb i bob ymholiad cyn pen 5 munud.
  • Dechrau ar y gwaith cyn pen 3 awr.
  • Darparu cymorth y tu allan i oriau swyddfa os bydd angen.
  • Trefnu gwasanaeth wedi’i deilwra os byddwch yn gofyn amdano.
  • Darparu gwasanaeth dwyieithog.
  • Darparu technegwyr profiadol a chyfeillgar i’ch cynorthwyo pan fydd angen cymorth arnoch.

 

Photograph of Dyfed Alarms

 

“Gofynnon ni i Telemat ddarparu peiriannydd ar fyr rybudd i helpu ar safle un o’n cleientiaid. Roedd Telemat yn broffesiynol iawn, a gyda help y cwmni bu modd i ni gwblhau’r dasg mewn pryd. Byddem yn argymell Telemat i bawb.”

Des John, Larymau Dyfed

 

Cymorth diderfyn ar y safle neu o bell

Mae ein pecyn o gymorth diderfyn o bell a thros y ffôn yn ddelfrydol i fusnesau y mae arnynt angen ymateb cyflym i’w problemau TG. Mae ein gwasanaeth rheoli bwrdd gwaith o bell yn defnyddio technolegau’r meddalwedd diweddaraf i’n galluogi i gysylltu’n ddiogel â’ch cyfrifiadur a gweld beth sy’n digwydd. Yna, gallwn ddarganfod a datrys unrhyw broblemau a allai fod gennych. Gallwch adael y cyfan i ni wedyn a mynd i gael paned!

Byddwn yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr sy’n cyd-fynd ag unrhyw ofynion sydd gennych o ran TG. O osod peiriannau argraffu i ffurfweddu cyfrifiadur newydd ar eich rhwydwaith, gallwn ddarparu gwasanaeth drwy gydol y flwyddyn sy’n cynnig cymorth diderfyn nid yn unig ar gyfer eich cyfrifiadur ond hefyd ar gyfer unrhyw offer sy’n gysylltiedig â’ch cyfrifiadur, megis peiriant argraffu, llwybrydd, sganiwr a monitor.

Yn Telemat, byddwn yn creu pecyn wedi’i deilwra sy’n addas ar gyfer eich busnes chi, boed fach neu fawr.
 
A oes angen ymgynghoriad RHAD AC AM DDIM arnoch ar eich safle?
 

Photograph of Sarah Wynne from Wynne & Co

“Cefais broblem nad oedd modd ei hesbonio ar fy nghyfrifiadur yn y swyddfa ac a oedd yn golygu fy mod yn cael trafferth prosesu’r gyflogres a pharatoi cyfrifon y cwmni. Cyn pen 24 awr roedd Telemat wedi casglu’r cyfrifiadur, wedi datrys y broblem ac wedi dod â’r cyfrifiadur yn ôl i’r swyddfa.”

Sarah Wynne, Cwmni Cyfrifyddu Wynne & Co.

 

Cymorth talu wrth fynd

Rydym yn deall mai dim ond o bryd i’w gilydd y bydd angen cymorth TG ar rai busnesau. Mae ein cymorth talu wrth fynd ar gael i chi pan fydd arnoch ei angen. Byddwch yn cael ein gwasanaeth pwrpasol heb ymrwymo i gontract. Mae’r gwasanaeth hwn yn ddelfrydol ar gyfer yr adegau pan fydd eich staff TG ar wyliau neu pan fydd gennych ormod o waith arall ar wahân i orfod poeni am reoli TG, neu hyd yn oed os byddwch am roi cynnig ar y gwasanaeth cyn ei brynu!

Beth bynnag fo’ch rhesymau, mae talu wrth fynd yn ffordd gost-effeithiol o ddefnyddio ein harbenigedd.

 

I gael rhagor o wybodaeth am ein pecynnau o gymorth TG, ffoniwch ni ar 01239 712345 neu ebostiwch enquiries@telemat.co.uk