Cynnydd o 300% mewn achosion o ddwyn hunaniaeth

Cynnydd o 300% mewn achosion o ddwyn hunaniaeth ar-lein o gymharu â 2010 Yn ôl y cwmni gwirio credyd, Experian, cafodd 12 miliwn o ddarnau o wybodaeth bersonol eu cyfnewid ar-lein gan dwyllwyr yn ystod chwarter cyntaf 2012, sy’n gynnydd o 300% ers 2010. Yn ôl y BBC, dywedodd Experian nad oedd llawer o bobl … Continued