Telemat’n Cefnogi Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol

I Stacie Hopley, 16 oed o Rhydargaeau a Rhys Jones, 20 oed o Drefach, Llanybydder, roedd y syniad o barhâu a’u haddysg tra’n ennill cyflog yn un deniadol iawn. Felly, pan hysbysebwyd y cyfle i gyflogi dau brentis ddigidol trwy Antur Teifi, fe wnaethon nhw neidio ar y cyfle i gymryd rhan. Y rôl oedd … Continued