Astudiaeth achos: Wi-Fi

Plas Cilybebyll yn eistedd

“Gyda’r clwstwr o fythynnod wedi eu lleoli mewn dyffryn gwledig a’u hadeiladu o  gerrig traddodiadol doedd creu darpariaeth di-wifr ddim yn mynd i fod yn hawdd. Rhaid oedd inni sicrhau cysylltiad di-dor ar draws y safle ac ym mhob ystafell. Yna fe ddaeth Telemat atom.” Darllen rhagor…

 

Photograph of Aled Rees

Astudiaeth achos: Band eang 3G

Fferm Trefere Fawr, Aberteifi

I ffermwr, mae colli amser yn golygu colli arian ac mae’n bwysig ei fod yn gallu cael gafael ar wybodaeth yn sydyn. Bellach, gall Aled wneud hynny ers i fand eang 3G di-wifr gael ei osod gan Telemat. Darllen rhagor…

 

Photograph of Sarah Wynne from Wynne & Co

Astudiaeth achos: Y Cwmwl

Wynne & Co., Caerfyrddin

Yn ddiweddar, aethom ati i symud Wynne & Co. i’r Cwmwl er mwyn sicrhau bod modd i’r busnes gael gafael ar ei holl ddata yn unrhyw le ac ar unrhyw bryd gan ddefnyddio unrhyw ddyfais TG. Mae hynny wedi arbed amser ac arian i’r busnes. Darllen rhagor…

 

Aerial photograph of Nebo broadband points

Astudiaeth achos: Band eang

Nebo, gogledd Cymru

Daeth cymuned yn y gogledd ynghyd i wneud cais am gymorth dan y Cynllun Cymorth Band Eang. Adolygodd Telemat y safle a chreodd becyn band eang a oedd yn addas i’r ardal. Darllen rhagor…

 

Sut y gallem eich helpu chi? Ffoniwch ni ar 01239 712345 neu ebostiwch enquiries@telemat.co.uk i drafod eich gofynion