Rhowch eich busnes ar flaen y gad

Mae Band Eang Cyflym ar flaen tafod pawb.  Ond beth yw e?  A sut y gall Band Eang Cyflym helpu eich busnes?

Creu cysylltiadau yw prif bwrpas busnes.  Gall Band Eang Cyflym agor drysau i gyfleoedd newydd a chynnig syniadau ar sut i gysylltu â chwsmeriaid newydd.  Mae’n galluogi busnesau i fabwysiadu technolegau  newydd a all yn eu tro arbed arian, lleihau costau a chynyddu elw.

Dyma rai o’r buddion y gallwch ddisgwyl o fabwysiadu band eang cyflym iawn:

 

Cynyddu cynhyrchiant.  

Mae band eang cyflym iawn yn hanfodol bwysig ar gyfer cynyddu cynhyrchiant.  Mae’n hwyluso gweithio’n hyblyg ac yn galluogi staff i weithio o wahanol leoliadau – sy’n gwella cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd y cartref.   Gall leihau ar absenoldeb a gwella morál.

 

Arbed arian

Bydd gosod band eang cyflym iawn yn eich galluogi i ddefnyddio ystod o wasanaethau cyfrifiadura’r cwmwl.  Bydd hyn yn lleihau eich costau ar:

  • systemau Technoleg Gwybodaeth,
  • gostau teithio drwy ddefnyddio system cynadledda fideo
  • gostau ffôn gan ddefnyddio VOIP
  • gostau’n ymwneud ag adeiladau trwy hwyluso gweithio’n hyblyg.

Cynyddu effeithlonrwydd

Mae Band eang cyflym iawn yn rhoi llwyfan mwy dibynadwy a sefydlog ar gyfer defnyddwyr lluosog s’yn rhannu’r un cysylltiad.  Mae’n hwyluso gweithio ar y cyd rhwng gweithwyr a chleientiaid.   Mae cwsmeriaid heddiw yn disgwyl dod o hyd i wybodaeth gyfredol yn syth.  Mae lan-lwytho gwybodaeth o’r wefan yn cymryd eiliadau gyda band eang cyflym iawn yn hytrach nag oriau!

Dileu ffiniau.

Gallwch fasnachu gydag unrhywun yn unrhyle. Gallwch weithio o gartref neu o unrhyw leoliad y tu allan i’r swyddfa gan fod y rhwydweithiau wedi eu hintegreiddio ar draws pob dyfais.

 

Cynyddu elw

Llai o gostau a mwy o gyswllt  â chwsmeriaid yn golygu  mwy o elw.

 

Customer SupportEich bys ar y pyls. 

Cewch y feddalwedd ddiweddaraf  i’ch busnes drwy’r cwmwl,  yn ogystal  â’r gallu i safio data’n gyflym felly’n  osgoi problemau diogelwch ac uwchraddio.

 

 

Email MarketingGwasanaeth cwsmer o’r radd flaenaf

Mae band eang cyflym iawn yn ei gwneud yn haws i chi i gyrraedd marchnadoedd newydd , targedu cwsmeriaid newydd a thyfu eich brand. Mae cynadledda fideo a chyfryngau cymdeithasol yn ffyrdd cost effeithiol o gysylltu â’ch cwsmeriaid a chyflenwyr .

 

Diogelwch eich hasedau.  

Diogelwch eich cwsmeriaid, eich  cynnyrch  a’ch data yn hyderus trwy ddefnyddio gwasanaethau cyfrifiadura’r cwmwl.

 

Helpu’r amgylchedd.

DataMae llai o deithio i’r swyddfa a chyfarfodydd wyneb- yn- wyneb yn golygu lleihau ar ôl-troed carbon a’r defnydd o danwydd.  Mae newid i rhith-weinyddwr a’r cwmwl yn golygu llai o angen ar gyfer gweinyddion – sy’n defnyddio cryn dipyn o ynni –  ym mhob swyddfa tra bod  rhith-rwydweithiau preifat yn caniatau i’ch cyfrifiaduron gael eu cynnal-a-chadw o bell  gan leihau ar y defnydd o ynni yn ogystal ag arbed arian a diogelu’r amgylchedd .