Yn y Cwmwl

Bymtheng mlynedd yn ôl roedd pobl yn cario eu dogfennau o gwmpas ar ddisgiau hyblyg, yna dechreuodd llawer o bobl ddefnyddio cofbinnau, ac erbyn heddiw mae rhai yn troi at y Cwmwl.

Mae cyfleuster y Cwmwl yn galluogi pobl i gael gafael ar ddata, ei newid ac ymwneud ag ef ar unrhyw blatfform sydd â chysylltiad â’r rhyngrwyd, gan gynnwys ffonau clyfar.

Nid oes angen prynu na gosod unrhyw feddalwedd i gael y gwasanaethau hyn sydd ar-lein, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt ar gael drwy borwr. Gall defnyddwyr ddewis o blith y nifer gynyddol o gyfleusterau Cwmwl sydd ar gael, megis Google Docs a Dropbox.

Mae Evernote yn system arall sy’n ei gwneud yn bosibl i bobl gasglu darnau amrywiol o wybodaeth, megis gwefannau, cardiau busnes a nodiadau testun, mewn rhith-lyfrau nodiadau y mae modd eu chwilio. Ond ceir pryderon y gallai storio data personol ar weinydd sydd rywle yn y seiberofod fod yn fygythiad sylweddol i breifatrwydd unigolion.

Gwerth ymddiriedaeth

Mae gan Dropbox dros bedair miliwn o gwsmeriaid sy’n gallu lanlwytho cynnwys digidol a gaiff ei gysoni’n barhaus ar draws nifer o’u dyfeisiau.

Y perygl gyda’r Cwmwl

Yn wahanol i Dropbox ac Evernote, nid yw rhai gwasanaethau’n cysoni data i gyfrifiaduron personol ac mae’r data yn bodoli ar y Cwmwl yn unig. Mae colli cysylltiad â’r rhyngrwyd, neu achosion lle mae’r seilwaith yn methu, yn ddigon i olygu na all pobl gael gafael ar eu ffeiliau ar y systemau dan sylw.

Mae llawer o bobl wedi dechrau dibynnu’n helaeth iawn ar adnoddau ar-lein cydweithredol sydd ar gael yn rhad ac am ddim ac sy’n bodoli ar y Cwmwl. Mae hynny wedi peri i rai cwmnïau fynd mor bell â gwahardd defnydd o’r Cwmwl yn gyfan gwbl.

Opsiynau cyfyngedig

Mae dibyniaeth lwyr ar y Cwmwl yn un pryder, ond mae’r beirniaid hefyd yn cynghori defnyddwyr i feddwl am leoliad eu gwaith, materion ynghylch perchnogaeth a’r ffïoedd cynyddol a godir am ddefnyddio’r cyfleuster. Efallai y bydd yn rhaid i lywodraethau hefyd ystyried y ffactorau hyn yn y dyfodol, ac efallai y bydd angen deddfu er mwyn diffinio terfynau newydd ar gyfer defnyddwyr.

Mae symud gwybodaeth i rith-gyfrifiadur yn golygu bod rhywun arall yn rheoli diogelwch, a cheir risg bob amser y gallai hacwyr gael gafael ar y wybodaeth.

Rhai dolenni cyswllt:

http://www.dropbox.com

http://www.evernote.com

http://www.google.com/apps

I gael rhagor o wybodaeth am y Cwmwl, ffoniwch ni ar 01239 712345 neu ebostiwch info@telemat.co.uk