Meddalwedd gwrthfirws ac ysbïwedd

Felly, beth yw’r gwahaniaeth rhwng firws ac ysbïwedd?

Cod rhaglen fer yw firws, sy’n gallu achosi niwed neu ddifrod go iawn i’ch cyfrifiadur. Mae hyd yn oed yn gallu achosi problemau i galedwedd eich cyfrifiadur.

Ni fydd ysbïwedd yn achosi niwed neu ddifrod i’ch cyfrifiadur, ond mae’n boendod ac yn niwsans os yw’n rhedeg yn rhan o’ch prosesau. Diben ysbïwedd yw eich gwylio neu’ch rheoli chi a’ch cyfrifiadur. Gan fod ysbïwedd a firysau’n ddau fath gwahanol o raglenni, mae rhaglenni’r rhan fwyaf o feddalwedd gwrthfirws bellach yn cynnwys gwrthysbïwedd.

 

Sut y mae ysbïwedd yn cyrraedd eich cyfrifiadur yn y lle cyntaf?

Gall hynny ddigwydd mewn sawl ffordd wahanol. Efallai eich bod wedi dewis gadael i ategion porwr gael eu gosod yn awtomatig. Weithiau, mae’r rhain yn cynnwys ysbïwedd. Bydd rhai gwefannau’n gosod ysbïwedd tra byddwch arnynt. Mae dros 80% o’r mathau hyn o URL yn gysylltiedig â phornograffi. Os byddwch yn lawrlwytho neu’n gosod gemau neu luniau o wefannau diegwyddor, mae’n fwy na thebyg y bydd eich cyfrifiadur yn cael ei heintio gan ysbïwedd. Y math gwaethaf o ysbïwedd yw’r un sy’n “dweud” wrthych y bydd yn cael gwared â heintiau o’ch cyfrifiadur, ond o glicio ar yr hysbyseb bydd yn gosod ysbïwedd.

 

Beth y gallwch ei wneud i osgoi’r broblem?

Defnyddio porwr diogel, megis Firefox neu Internet Explorer. Bydd hynny’n lleihau’r siawns bod eich cyfrifiadur yn cael ei heintio.

  • Bod yn ofalus ynghylch y gwefannau yr ydych yn ymweld â nhw ac yn lawrlwytho eitemau oddi arnynt.
  • Sicrhau bod eich fersiwn o Windows wedi’i diweddaru.
  • Gosod meddalwedd gwrthysbïwedd.
  • Sicrhau bod eich mur gwarchod yn ei ddiweddaru ei hun yn awtomatig.
  • Cadw llygad am arwyddion bod eich cyfrifiadur wedi’i heintio gan ysbïwedd, er enghraifft y cyfrifiadur yn ymateb yn araf, hysbysebion yn ymddangos ar y sgrîn, eiconau yng nghilfach eich cyfrifiadur ac eitemau anghyfarwydd yn y rheolwr tasgau. Os byddwch yn sylwi ar unrhyw beth anarferol, sganiwch bopeth ar eich cyfrifiadur gan ddefnyddio meddalwedd cymeradwy.

I gael rhagor o wybodaeth am firysau ac ysbïwedd, neu os ydych yn credu bod eich cyfrifiadur wedi’i heintio ac os oes angen help arnoch, ffoniwch ni ar 01239 712345 neu ebostiwch info@telemat.co.uk