Deuddeg o gynghorion ynghylch diogelwch

Ar ddiwrnod cynta’r ’Dolig fy nghariad roes i mi… lygoden, bysellfwrdd a sgrîn!

Mae’r Nadolig ar ein gwarthaf unwaith eto ac mae pawb yn hwyl yr Ŵyl. Ond peidiwch ag anghofio hefyd mai dyma’r adeg y bydd y Dyn Nath Ddwyn y ’Dolig yn chwilio am ei gyfle ac yn ceisio hacio eich hwyl. Felly, dyma air i’ch annog i gymryd y 12 cam canlynol er mwyn cael Nadolig Llawen a chadw’r Dyn Nath Ddwyn y ’Dolig yn ddigon pell o’ch swyddfa:

 

1) Peidiwch â dweud wrth y byd a’r betws drwy gyfryngau cymdeithasol bod eich swyddfa’n wag dros gyfnod y gwyliau.

2) Gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru eich rhaglenni gwrthfirws a diogelwch. Mae’r cythreuliaid bach sy’n llechu mewn cyfrifiaduron yn mwynhau cyfnod y gwyliau, a gallent ymddangos o’r cysgodion i wledda wrth eich bwrdd gwaith gyda chymorth eich gweinydd a sarnu eich mwynhad!

3) Dylech fynd â’r copïau wrth gefn o ffeiliau eich cwmni oddi ar y safle a’u cadw mewn cyfleuster storio diogel, rhag ofn i Rwdolff gwympo drwy’r to ac i’w drwyn coch droi’n olau coch!

4) Gwnewch yn siŵr bod eich cyfleuster ar gyfer cael mynediad o bell yn gweithio a’ch bod yn gallu mynd ar-lein os bydd angen dros y gwyliau, ond gwnewch yn siŵr bod y cyfleuster wedi’i ddiogelu er mwyn cadw’r cnafon draw.

5) Gwnewch yn siŵr bod rhywfaint o bapur pennawd y cwmni ar gael gennych, er mwyn i chi allu ysgrifennu dogfennau swyddogol os bydd angen.

6) Peidiwch â chael eich sgamio. Os yw’r cynnig yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, mae’n siŵr ei fod yn rhy dda i fod yn wir! Mae’n dymor y ffenestri naid a’r negeseuon sy’n addo bargeinion bendigedig a gwyliau am ddim. MEDDYLIWCH cyn clicio.

7) Dywedwch wrth eich cwmni larwm na fydd neb yn yr adeilad ac nad Siôn Corn fydd unrhyw ddyn tew â barf laes a gwallt gwyn sy’n mynd yn sownd ar ben y to!

8) Byddwch yn ofalus wrth osod addurniadau o gwmpas y swyddfa, a gwnewch yn siŵr bod addurniadau trydan yn ddiogel. Wrth adael, diffoddwch yr holl beiriannau na fydd angen iddynt fod ymlaen dros y Nadolig yn ogystal â’r goleuadau Nadolig, ond cofiwch droi’r offer rhwydweithio ymlaen cyn i bobl ddychwelyd i’r gwaith!

9) Gwiriwch eich systemau bob dydd i wneud yn siŵr eu bod yn gallu delio ag argyfwng.

10) Peidiwch â gadael eich diod ar bwys eich bysellfwrdd! Dyw bysellfyrddau ddim yn gwerthfawrogi gwin y gaeaf, na mins-pei chwaith… Bydd y ddau beth gyda’i gilydd yn troi eich bysellfwrdd yn bwdin solet.

11) Os byddwch yn cael cyfrifiadur newydd neu ddyfais arall sy’n gallu cysylltu â’r rhwydwaith, dylech ychwanegu cyfrinair a diweddaru’r meddalwedd dro ar ôl tro nes y byddwch wedi dod o hyd i bob diweddariad sydd ar gael. Nid yw offer newydd sbon o reidrwydd yn ddiogel!

12) Ac yn olaf, peidiwch ag anfon negeseuon testun neu ebost ‘defnyddiol’, ‘diddorol’ neu ‘dyma beth dwi’n ei feddwl’ at eich pennaeth (nac unrhyw un arall) pan fyddwch wedi mynd i hwyl yr ŵyl!