Saith cam syml i ddiogelu’ch data

Mae Technoleg ac yn enwedig diogelwch  technoleg wedi cael cryn dipyn o sylw yn ddiweddar. Mae’r ymosodiad seiber â effeithiodd ar Fyrddau Iechyd ar draws y DU ynghyd â’r broblem â gafodd British Airways wedi tanlinellu pa mor agored yw systemau TG er mor soffistigedig ŷ’n nhw. Mae maint yr ymosodiadau hyn, wrth gwrs, wedi … Continued