Telemat yn Defnyddio Di-Wifr I Roi Hwb Fusnesau

Mae Cwmni Telemat TG yng Nghastellnewydd Emlyn wedi bod yn gweithio’n agos iawn gydag un dref yng nghanolbarth Cymru’n ddiweddar yn gosod pwyntiau cyhoeddus ar gyfer darparu gwasanaeth di-wifr rhad-ac-am-ddim yn y dref fel rhan o gynllun adfywio economaidd y dref. Mae Adroddiad Stryd Fawr Digidol 2020 yn nodi fod busnesau lleol a masnachwyr annibynnol … Continued

2 x Technegydd TG

Rydym yn edrych i gyflogi unigolion brwdfrydig i lenwi’r swyddi canlynol. 2 x Technegydd TG tua £20-25k: Darparu gwasanaethau TG i gleientiaid busnes Telemat ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru. Bydd y swydd yn gofyn am wybodaeth ymarferol dda am gyfrifiaduron pen desg, gliniaduron, perifferolion, rhwydweithio, systemau di-wifr, gweinyddwyr ac ati.