Yr hen a’r newydd yn denu ymwelwyr i Ddyffryn Tawe

Mae bythynnod gwyliau hunanarlwyo ar ystad  hanesyddol Plas Cilybebyll yn eistedd yn nhreflan hynafol Cilybebyll ger Pontardawe – man, yn ôl yr hanes, lle bu’r Rhufeiniaid Castell-nedd yn treulio eu hamser hamdden. Wrth gamu ymlaen rhyw 1,600 o flynyddoedd, mae ymwelwyr i’r bythynnod gwyliau yng Nghwm Tawe yn medru  crwydro dros gan erw o dir … Continued