2 x Technegydd TG

Rydym yn edrych i gyflogi unigolion brwdfrydig i lenwi’r swyddi canlynol.

2 x Technegydd TG tua £20-25k: Darparu gwasanaethau TG i gleientiaid busnes Telemat ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru. Bydd y swydd yn gofyn am wybodaeth ymarferol dda am gyfrifiaduron pen desg, gliniaduron, perifferolion, rhwydweithio, systemau di-wifr, gweinyddwyr ac ati.

Fe fydd y swydd yn golygu gwaith maes ynghyd a chyflenwi ar y ddesg gymorth a gellir teithio o adref ond bydd disgwyl bod yn Aberarad yn ôl yr angen. Darperir cerbyd.

Am fanylion cyswllt, manylion llawn y swydd a ffurflen gais cysylltwch â Marion Morris ar 01239 710238 neu mmorris@anturteifi.org.uk

Os hoffech y wybodaeth mewn print bras yna cysylltwch â ni. Rydym yn gyflogwr a darparwr gwasanaeth cyfle cyfartal.